காசு கொடுத்து ஒட்டு கேட்கும் அரசியல்வாதிகள்….. திருந்துற மாதிரி ஐடியாவே இல்ல போல!…

Written by vinni   // March 29, 2014   //

 money_vote_001.w245


Comments are closed.