ஜப்பானின் குஜி துறைமுகத்தினை புரட்டி எடுத்த மினி சுனாமி..

Written by vinni   // March 22, 2014   //

kuji_tsunami_001.w245


Comments are closed.