மகிழ்ச்சியான நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கை 137ஆவது இடத்தில்…..

Written by vinni   // March 21, 2014   //

satellite-image-of-sri-lankaஐக்கிய நாடுகள் சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சர்வதேச மகிழ்ச்சி தினம் வியாழக்கிழமை (20) அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. மகிழ்ச்சியான நாடுகளின் பட்டியலில் முதலாவது இடத்தில் டென்மார்க் இடம்பிடித்துகொண்டுள்ளது.

சர்வதேச மகிழ்ச்சியான நாடுகளின் அட்டவணையின் பிரகாரம் தெற்காசியாவைச்சேர்ந்த எந்தவொரு நாடும் முதல் 10 இடங்களுக்குள் இடம்பிடித்துகொள்ளவில்லை இலங்கை 137ஆவது இடத்திமகிழ்ச்சியான நாடுகளின் பட்டியலில் லும் இந்தியா 111ஆம் இடத்திலும் இருக்கின்றது.


Similar posts

Comments are closed.