வால்நட்ஸ்களை தனது தலையினால் உடைத்து சாதனை படைத்த மனிதர்…..

Written by vinni   // March 15, 2014   //

wallnut_001.w245பாகிஸ்தானின் லாகூரில் இடம்பெற்ற பஞ்சாப் இளைஞர்கள் திருவிழாவில் கலந்துகொண்ட மொஹமட் ரஷீத் எனும் நபர் தனது தலையினால் 155 வால்நட்ஸ்களை உடைத்து உலக சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

இவர் சராசரியாக நிமிடம் ஒன்றிற்கு 44 வால்நட்ஸ் வீதம் உடைத்துள்ளார்.


Comments are closed.