மயக்கத்தில் இருக்கும் தாயை பிரிய மறுக்கும் பிறந்த பச்சிளங்குழந்தை… வியக்க வைக்கும் காட்சி!…

Written by vinni   // March 4, 2014   //

bornbaby_crying_001.w245


Comments are closed.