நடந்து சென்ற மனிதரை ஒரே தருணத்தில் இரு கார்கள் பதம் பார்த்த சோகம்….

Written by vinni   // March 2, 2014   //

accident_man_001.w245


Comments are closed.