காரில் வைக்கப்பட்ட வெடிகுண்டு….. அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர்பிழைத்த மனிதர்!…..

Written by vinni   // February 18, 2014   //

car_bomp_001.w245


Comments are closed.