பெண்ணின் காதுக்குள் குடிகொண்ட லார்வா புழு…… முகம் சுழிக்க வைக்கும் காட்சி!….

Written by vinni   // February 15, 2014   //

larva_001.w245தாய்வானில் வசிக்கும் பெண் ஒருவரின் காதுக்குள் குடி கொண்டுள்ள லார்வா எனும் இனத்தைச் சேர்ந்த புழுவையே இங்கு காண்கின்றீர்கள். விசேட வைத்தியர்களுள் மூலம் சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிலையிலேயே இப்புழு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

 


Comments are closed.