மயிர்க்கூச்செறியும் ஒரு பயணம்…..

Written by vinni   // February 13, 2014   //

tower_travel_001.w245ரஷ்யாவை சேர்ந்த இளைஞர்கள் சிலர் சீனாவின் ஷங்ஹாய் பகுதியில் உள்ள 650 மீற்றர்கள் உயரம் கொண்ட கோபுரத்தில் ஏறி அசத்தியுள்ளனர். இதுவே உலகின் இரண்டாவது மிக உயரமான கோபுரம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 


Comments are closed.