குட்டிதேவதையின் உச்சகட்ட ஆனந்தத்தின் கண்கொள்ளாக் காட்சி…..

Written by vinni   // February 10, 2014   //

rain_baby_001.w245சிறு குழந்தை ஒன்று முதன் முதலாக மழைத்துளியில் நனைந்து உச்சக்கட்ட ஆனந்தத்தில் தத்தளிக்கும் காட்சியே இதுவாகும்.

 


Comments are closed.