கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் தகர்க்கப்படும் கோபுரம்

Written by vinni   // February 6, 2014   //

german_tower_collapse_001.w245ஜேர்மனியின் பிராங்க்பர்ட் நகர்த்தில் இருந்த 40 வருட கால பழமையான கோபுரம் ஒன்று வெடி வைத்து தகர்க்கப்பட்டது.


Comments are closed.