சிறுவனின் தலை மீது ஏறிய கார்….. பின்பு நடந்த அதிர்ச்சியை நீங்களே பாருங்க…..

Written by vinni   // January 23, 2014   //

child_accident_001.w2455 சிறுவன் ஒருவன் தனது பாட்டியுடன் நடந்து வந்துகொண்டிருக்க வேளையில் எதிர்பாராத விதமாக கட்டுப்பாட்டை இழந்த காரினால் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி சம்பவமே இதுவாகும். கார் தனது தலையின் மேல் ஏறியும் சிறுவன் நொடிப்பொழுதில் சுதாரித்துக் கொண்டு எழுந்துள்ளது காண்பவர்களை புல்லரிக்க வைத்துள்ளது.


Comments are closed.