தரையிலேயே ராக்கெட் விட்ட முதல் ஆள் இவராகத் தான் இருப்பாரு…. (இதனை யாரும் முயற்சிக்க வேண்டாம்)

Written by vinni   // January 18, 2014   //

rocket_gas_001.w245


Comments are closed.