நொடிப்பொழுதில் சுட்டு வீழ்த்தப்படும் மனிதன்… மனித உயிரின் மதிப்பு இவ்வளவு தானா?….

Written by vinni   // January 18, 2014   //

shooting_man_002.w245


Comments are closed.