உங்களை மதி மயங்க வைக்கும் அற்புதமான இயற்கை சூழல்….

Written by vinni   // January 18, 2014   //

garden_001.w245பசுபிக் பிராந்தியத்தின் வடமேற்கு பகுதியில் உள்ள ஒரிஹோன் எனும் இடத்தில் காணப்படும் புற்சூழில் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்துவதாகக் காணப்படுகின்றது. நீர் மேற்பரப்பில் காணப்படும் இப்புற் சூழல் Grass Water Bed என அழைக்கப்படுகின்றது.


Comments are closed.