புதிய தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட கைக்கடிகாரம் (வீடியோ இணைப்பு)

Written by vinni   // January 13, 2014   //

vibrating_watch_001சாதாரண அனலொக் கைக்கடிகாரங்களில் இருந்து டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்திற்கு மாறிய கைக்கடிகாரங்கள் தற்போது ஸ்மார்ட் தொழில்நுட்பத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டு அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன.

இது இவ்வாறிருக்கையில் தற்போது அதிர்வினை(Vibration) மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு புத்தம் புதிய கைக்கடிகாரம் ஒன்று வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இக்கடிகாரம் ஒவ்வொரு 5, 30, 60 நிமிடங்களுக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் அதிர்வை வெளிப்படுத்தும்.


Similar posts

Comments are closed.