உகாண்டாவில் இந்திய இளைஞர் ஒருவர் தற்கொலை செய்த காட்சி… (பலவீனமானவர்கள் பார்க்கத் தடை)

Written by vinni   // January 10, 2014   //

indian_susait_001.w245உகாண்டாவில் இந்திய இளைஞர் ஒருவர் பலமாடிக் கட்டிடத்திலிருந்து தற்கொலை செய்து இறக்கும் காட்சியே இதுவாகும்.

 


Comments are closed.