முதியோர்களை உதாசினப்படுத்தும் பிள்ளைகளே இதையும் ஒருக்கா பாருங்க…..

Written by vinni   // January 10, 2014   //

dog_help_001.w245வயது முதிர்ந்த தம்பதிகள் செய்யும் வேலையினை அவர்கள் வளர்த்து வந்த நாய் தன்னால் முடிந்த அளவு உதவிகளை செய்யும் காட்சியே இதுவாகும்.

 


Comments are closed.