எதற்கு இந்த மனுஷன் கார் கண்ணாடியை உடைக்கிறாருனு தானே யோசிக்கீங்க…..

Written by vinni   // January 4, 2014   //

car_mirror_001.w245கனடாவில் காணப்படும் பனிப்பொழிவின் காரணமாக காரில் பனிக்கட்டி உரைந்து கண்ணாடி போன்று காணப்படுவதை ஒரு மனிதர் உடைக்கும் காட்சியே இதுவாகும்.


Comments are closed.