நான்கே நான்கு நிமிடங்களில் 2013-ஐ மீண்டும் பார்க்கலாமா?…..

Written by vinni   // January 4, 2014   //

year_memory_001.w245கடந்த வருடம் 2012ம் ஆண்டில் இடம்பெற்ற சில நிகழ்வுகளை தொகுத்து ஒரு வீடியோவாக வெளியிட்டிருந்தார் றியான் ஜேம்ஸ் என்பவர்.

இதன் சுமார் 4.9 மில்லியன் வரையானவர்கள் பார்வையிட்டிருந்தனர். இந்நிலையில் மீண்டும் 2013ம் ஆண்டினை நினைவுபடுத்தும் முகமாக இந்த வருடம் 4 நிமிடங்கள் ஓடக்கூடிய மற்றுமொரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார்


Comments are closed.