பொதுநலவாய நாடுகள் அமர்வு சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்தவில்லை

Written by vinni   // December 25, 2013   //

commenபொதுநலவாய நாடுகள் தலைவர்கள் அமர்வு சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்தவில்லை என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை எதிர்பார்த்தளவு அதிகரிப்பை பதிவு செய்யவில்லை என குறிப்பிடப்படுகிறது.

கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பீடு செய்யும் போது இந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் வெறும் 2.8 வீதமான சுற்றுலாப் பயணிகளே அதிகளவில் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்துள்ளனர்.
நவம்பர் மாதத்தில் பொதுநலவாய நாடுகள் தலைவர்கள் அமர்வுகள் நடைபெற்றிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

2013ம் ஆண்டில் நவம்பர் மாதத்திலேயே குறைந்தளவு சுற்றுலாப் பயணிகள் நாட்டுக்கு விஜயம் செய்துள்ளனர்.


Similar posts

Comments are closed.