13 வயதில் தந்தையான சிறுவன்…. அதிர்ச்சி தரும் உண்மை!…

Written by vinni   // December 8, 2013   //

child_father_001.w245லண்டனில் ஈஸ்ட்போர்ன் நகரைச் சேர்ந்த ஆல்பி என்ற சிறுவன் 13 வயதில் தந்தையாகியுள்ளார். சேர்ந்தலி என்ற 15 வயது சிறுமியுடன் இந்த 13 வயது சிறுவனுக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டதால் அந்தச் சிறுமி பெண் குழந்தையொன்றை பெற்றுள்ளார்.

தற்போது குழந்தையின் தந்தையான இந்தச் சிறுவன் 4 அடி உயரமே இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.


Comments are closed.