கொழும்பு, புறக்கோட்டை கடைத்தொகுதியில் பாரிய தீ அனர்த்தம்

Written by vinni   // December 6, 2013   //

fireகொழும்பு, புறக்கோட்டையின் போதிராஜா மாவத்தையில் புதிதாக கட்டப்பட்ட கடைத்தொகுதியில் பாரிய தீ அனர்த்தம் ஏற்பட்டுள்ளது. தீயணைக்கும் முயற்சியில் தீயணைப்பு படையினர் தற்சமயம் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

சுமார் 100 க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் எரிந்துக்கொண்டிருப்பதாகவும்  இதனால் பலகோடி ரூபா நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.


Similar posts

Comments are closed.