கழுதை மேய்க்கிற பையனுக்கு இவ்வளவு அறிவானு பொறாமை…. நகைச்சுவைக்கு மட்டும்….

Written by vinni   // November 30, 2013   //

goudamani_001.w245

 

 

 

 


Comments are closed.