பயமின்றி கரடியுடன் நீச்சலடிக்கும் முதல் மனிதர்….

Written by vinni   // November 10, 2013   //

polarbear_swimming_001.w245 (1)


Comments are closed.