உலகின் வளமிக்க நாடுகள்: நோர்வே முதலிடத்தில்

Written by vinni   // November 2, 2013   //

norwayஉலகின் வளமிக்க நாடுகளில் நோர்வே முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது.
உலக நாடுகளில் வளமிக்க நாடுகள் பட்டியலை பிரித்தானியாவை தளமாகக் கொண்ட லெகாடம் ஆய்வு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

இதில் இரண்டாமிடத்தில் சுவிட்சர்லாந்தும் 3ம் இடத்தில் கனடாவும் உள்ளன.

அத்துடன் பொருளாதார சரிவு காரணமாக அமெரிக்கா 11 ஆவது இடத்திலும் , பிரித்தானியா 16 ஆவது இடத்திலுள்ளமுள்ளன.

மேலும் 4-ம் இடத்தில் சுவீடன், 5ம் இடத்தில் நியூசிலாந்து, 6ம் இடத்தில் டென்மார்க் இடம்பெற்றுள்ளன.

இந்த பட்டியலில் இந்தியா 106 ஆவது இடத்திலுள்ளது.டன் சீனா 51 ஆவது இடத்திலுமுள்ளன.


Similar posts

Comments are closed.