ரிஸ்க் எடுக்கலாம் … ஆனால் இந்தளவு ரிஸ்க் எடுக்கணுமா?

Written by vinni   // October 31, 2013   //

risk


Comments are closed.