தனது மகளை கொடுமைக்கார தம்பிக்கு மணமுடித்து வைத்த தாய்: கண்ணீர் விட்டு கதறும் மகள்

Written by vinni   // October 19, 2013   //

s_unmai_001.w245தனது மகளை கொடுமைக்கார தம்பிக்கு மணமுடித்து வைத்த தாய்: கண்ணீர் விட்டு கதறும் மகள்


Comments are closed.