உலகத்துல எங்க தேடினாலும் இப்படியொரு அறிவாளி கிடைப்பார்களா?….

Written by vinni   // October 11, 2013   //

idiot_man_001.w245உலகத்துல எங்க தேடினாலும் இப்படியொரு அறிவாளி கிடைப்பார்களா?….


Comments are closed.