நடுரோட்டில் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்த கார்… உயிரைக் காப்பாற்ற ஓடும் மனிதர்கள்….

Written by vinni   // October 11, 2013   //

fire_car_001.w245நடுரோட்டில் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்த கார்… உயிரைக் காப்பாற்ற ஓடும் மனிதர்கள்….


Comments are closed.