இந்த சாரதி திறமைசாலி தான்… ஆனால் பயணிகள் தான் ரொம்ப பாவம்….

Written by vinni   // September 23, 2013   //

bus_001.w245

 

 

 

 


Comments are closed.