பால்குடிக்கிற வயசுல ஒரு நாளைக்கு 40 சிகரெட்…. நாடு தாங்குமா?…

Written by vinni   // September 23, 2013   //

smoke_child_001.w245

 

 

.

 


Comments are closed.